Wierzyciel

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Kancelarii (bądź doręczyć listownie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. We wniosku o wszczęcie postępowania należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz można wskazać sposoby egzekucji. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie informacje, które mogą być pomocne w ustaleniu majątku dłużnika, takie jak: PESEL, NIP, REGON czy faktyczny adres zamieszkania.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

Niniejszym oświadczam, iż stosownie do treści art.10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 778) korzystam z prawa wyboru komornika.

Właściwość miejscowa:

  • miasto Ostrów Mazowiecka
  • gminy Andrzejewo, Boguty Pianki,Małkinia, Nur, Ostrów Mazowiecka, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne

Prawo wyboru komornika stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 778):