Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Piotr Konrad Sądej

Kancelaria Komornicza nr IV w Ostrowi Mazowieckiej
DłużnikWierzyciel

Witamy na stronach Kancelarii Komorniczej Piotr Sądej

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Piotra Sądeja, na której znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące Kancelarii, zasięgu jej działania, a także podstawowe wzory pism w postępowaniach egzekucyjnych.

Kim jest Komornik Sądowy?

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa on przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.